„Świat Wzajemnie Połączony" to film składający się z czterech części, opowiadający o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i światowym kryzysie gospodarczym.

Potrzebujemy lepszych, wielopłaszczyznowych form zarządzania. Jeżeli ich nie uzyskamy, nasze dzieci i wnuki zapłacą za to wysoką cenę. — Mohamed El-Erian, Dyrektor PIMCO

Cztery filmy omawiają sposób, w jaki kształtuje się światowy porządek gospodarczy, rozwój Azji i związane z tym skutki dla reszty świata; opowiadają też o tym jak odkrycie złóż ropy naftowej wpływa na afrykański kraj o niskich dochodach, oraz o zmianie w jednym ze wschodnioeuropejskich krajów, który przebył drogę od komunizmu do gospodarki wolnorynkowej i stał się członkiem Unii Europejskiej.

MFW ustanowiono, aby zakorzenić stabilność gospodarczą i promować pokój po wyniszczającej II Wojnie Światowej. Ta międzynarodowa instytucja przechodzi gwałtowne zmiany, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez XXI wiek i odegrała kluczową rolę pomagając krajom uporać się ze światowym kryzysem finansowym.

Źródła

Od Kryzysu do Współpracy

Żyjemy w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Połączenia gospodarcze i finansowe, które wiążą nas ze sobą, przyniosły wiele korzyści ludziom na całym świecie, jednak wywołały też skutki destabilizujące.

W tym filmie usłyszymy o MFW i jego roli w czasie światowego kryzysu gospodarczego, który powalił światową gospodarkę na kolana. Wspólne działania przywódców światowych pozwoliły uniknąć powtórki z Wielkiego Kryzysu, lecz co kryje przyszłość dla tej wielopłaszczyznowej formy współpracy?

Większość ludzi zna historię motyla lecącego w Afryce, którego ruch skrzydeł wywołał tornado w Ameryce Łacińskiej i właśnie o to tu mniej więcej chodzi. — Olivier Blanchard, Główny Ekonomista, MFW